สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Posts Tagged " SCOPE OF WORK "

SCOPE OF WORK

  · ขอบเขตของงาน (Scope of Works) 1. งานตรวจเช็ค การทำงานของเครื่องอัดอากาศทุกระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำ...

Tags :

view