สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

SCOPE OF WORK

· ขอบเขตของงาน (Scope of Works) 1. งานตรวจเช็ค การทำงานของเครื่องอัดอากาศทุกระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำมัน, ระบบลม, ระบบระบายความร้อน อายุก......

อ่านต่อ
view